Uzun süreli çalışmalara göre TURP ( transüretral prostatektomi=kapalı prostat ameliyatı) BPH da altın standarttır. Bununla birlikte , maalesef bu işlemde hastanede birkaçgün yatmayı gerekir ve iyileşme periodu 4-8 haftadır. Ameliyat sonrası dönemde ağrı, rahatsızlık, kanama , İnkontinans ( idrar kaçırma), retrograd ejakülasyon (meninin idrar torbasına kaçması), ve empotans (sertleşme bozuklukları) riski vardır. TURP nin bu dezavantajlarından korunmak için TUNA, Isı tedavisi ve çeşitli laser yöntemleri gibi daha az invaziv yöntemler denenmektedir. Bu yöntemler TURP den daha az invaziv olmalarına rağmen objektif kriterler dikkate alındığında daha az etkilidirler.

Son yıllarda Mayo klınikten Dr. Rıza Malek ve arkadaşları BPH tedavisinde prostatın fotoselektif vaporizasyonu için yüksek etkili KTP LASER i (potasyum titanil fosfat laser= KTP LASER) geliştirmişlerdir. Prostatın buharlaştırılması işlemi Greenlight Lazer HPS cihazı ile yapılmaktadır. Bu yöntem, Amerika Birleşik Devletlerinde tıbbi cihazların kullanılmasını denetleyen kuruluş olan FDA (Food and Drug Administration ) tarafından onaylanmıştır. Greenlight işleminden önce BPH hastaları etkin ama risk seviyesi yüksek olan ameliyat seçeneği ile daha az etkin ancak daha düşük riskli ısı terapi yöntemleri arasından tedavi metodunu seçmek zorunda kalıyorlardı. Greenlight prosedürü ameliyat seçeneğinin etkin tedavi özelliğini, ısı terapi seçeneğinin düşük risk oranı ile birleştiren basit bir tedavi yöntemidir. Bu prosedür, çok yüksek seviyede bir enerji kullanarak prostatın büyümüş olan bölgelerini buharlaştırarak tam olarak ortadan kaldırır .Bugün dünyanın pekçok ülkesinde uygulanan bu yöntemi 5 yıldır 1000 den fazla hastaya güven hastanesinde uyguladım. Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemi iki olumlu özelliği birleştirir, hem minimum invasif bir yöntem olup hem de kısa sürede etkili çözüm sunan bir yöntemdir. TURP, TUIP ya da açık cerrahi operasyon gibi tedavi yöntemlerinden daha kısa sürede etkili çözüm sunar. Bu lazer dalgasını bu kadar özel yapan ise hemoglobinde (kanda) absorbe olmasıdır .Kandaki hızlı emiliminden dolayı, büyümüş olan prostat dokusunu buharlaştırır ve prostatın etrafını saran ince alanı (1-2mm derinliğinde) kanamayı engellleyerek onarır.
İkibinli yılların başlarından itibaren 60-80 wattlık KTP lazerlerin kullanımıyla başlayan ve prostatın buharlaştırılarak yok edilmesine dayanan bu yöntem geçen yıllar içinde özellikle ameliyat sonrası dönemin rahatlığı nedeniyle hastalar tarafından sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir.
Yaşadığımız teknolojik yenilenmelerin de etkisiyle günümüzde 120 wattlık modelleri (HPS) kullanıma girmiştir. Önceki modellere göre daha kısa sürede çok daha fazla doku buharlaştırma avantajına sahip bu cihazların yüksek gücü deneyimli ellerde kontrollü bir şekilde kullanıldığında lazer tedavilerinde yeni bir sayfa açacak derecede etkinlik sunmaktadır.
Greenlight HPS sistemi önceki greenlight sisteminden çok daha etkili ve hızlıdır.Bu nedenle daha önceki greenlight laser sistemi ile ameliyat edilemeyen (120 Gr üstü Prostata sahip )hastalar bu sistemle opere edilebilmektedir.Ayrıca işlem süresi %50’den daha fazla kısalmıştır.

Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemi nasıl yapılmaktadır.?

Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemi özel olarak tasarlanmış fiber optik alıcı bir sistem içinden laser ışını uyarıları göndermek için kullanılmaktadır. Bu alıcı cihaz endoskopik bir görüntü altında standart bir sistoskop içine yerleştirilerek kullanılır. Bu ışın uyarıları prostatın dokusuna yöneltilerek çabuk ve nazik bir biçimde onu kansız bir biçimde buharlaştırır. Bu laser fotoselektiftir ve hemoglobine yüksek ilgisi vardır ve bu nedenle kanama gözlenmez. Ayrıca prostat dokusunu kömürleşme ve artık doku bırakmadan etkin bir şekilde buharlaştırır. Bu laser 1-2 mm derine etki ettiğinden , derinliği kontrol altındadır. Buharlaşan alanın altında yaygın hasar yapmaz. Bütün bunlar bu yöntemin neden başarılı olduğunu açıklamaktadır. Voltajın artması buharlaşmayı artırır, kanamayı azaltır, işlemin hızlı ve anestezinin kısa olmasını sağlar.


Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemini diğer yöntemlerle kıyasladığımızda üstünlükleri nelerdir?
Her cerrahi işlem bir kontrollü travma olarak düşünülürse Greenlight cihazı ile prostatın buharlaştırılması , BPH nedeniyle yapılacak cerrahi işlemlerden en az travmaya neden olanıdır. TUNA ve mikrodalga gibi diğer non-invaziv işlemler sinirleri hasarlandırarak şikayetleri azaltırlar. Bu nedenle düzelme geçicidir ve aylar sonra şikayetleri tekrarlayabilir. Ek olarak bu işlemlerde prostatik kanalı açacak kadar doku yok edilemez. Akış hızı geçici olarak düzelebilir zamanla ilk değerlere dönebilir. Bu işlemlerin yapıldığı pekçok hastada idrar tıkanıklığı gelişebilir, haftalar hatta aylar boyunca sondalı kalmak gerekebilir.
Yıllardır TURP prostat tedavisinde altın standart olarak bilinir. Bununla birlikte % 25-30 hastada birtakım komplikasyonlar ( aşırı kanama, TUR sendromu, idrar tıkanıklığı, idrar tutamama ve sertleşme bozukluğu gibi) gelişebilir. Pekçok hastada kanama nedeniyle irrigasyon gerekebilir , Hastanede birkaç gün kalınması ve 1-5 gün arasında değişen sondalı kalma gereksinimi olabilir. Ek olarak yaşlı hasta grubuna yönelik spesifik risk ve komplikasyonlar vardır.
Bu lazer yöntemi TUR-P yöntemi ile kıyaslanabilir. Mevcut bulgular bu lazer yönteminin TUR-P ye göre avantajları olduğunu göstermektedir.

Avantajlar;

-İşlemin kansız olması: Bunun nedeni buharlaşan kısmın altında kanamayı durduran bir etki alanının olmasıdır. Kanama olmaması nedeniyle kan verilmesi ve işlem sonrası mesanenin yıkanması gerekmez.
-Hastanede kalış süresinin ve sonda konulma süresinin kısa olması: Bu işlem ayaktan yapılabilecek bir işlem haline gelmiştir. Hastanın prostatı çok büyük değilse ve mesane fonksiyonu iyi ise hastaya sonda konulmayabilir ve hasta birkaç saat dinlendikten sonra evine gidebilir. Bu kriterlere uymayan hastalar ise hastanede bir gece yatar ve ertesi gün sondasız olarak evine gidebilir.
-Sertleşme bozukluğuna yol açmaması: Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostat buharlatırılması işleminde, lazer buharlaşan dokunun en fazla 1-2 m daha derinine etki ettiğinden çok daha derinlerden geçen sertleşme ile ilgili sinire zarar vermez.
-Meninin geriye kaçması oranının daha düşük olması: Açık ve kapalı ameliyatlarda bu oran %80-90 lar seviyesindeyken bu lazer yönteminde %50 civarındadır.
-Lokal anestezi ile uygulanabilmesi: Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostatın buharlaştırılması lokal , spinal veya genel anestezi ile yapılabilir. Genel anestezi alamayacak kadar genel durumu bozuk olan hastalarda lokal anestezi ile yapılabilmesi bu gibi hastalara özellikle ek avantaj sağlamaktadır. Özellikle ileri derecede kalp ve akciğer problemi olan ve bu nedenle ameliyat olamayacak olan hastalar bu yöntemde lokal anestezi altında opere olabilmektedir.
-Kanama bozukluğu olanlarda uygulanabilmesi: Prostatı olan hastalarda en önemli sorunlardan biri de antikoagülan dediğimiz kan sulandırıcıları kullanan hastaların TURP den önce bu ilaçları kesmeleinin gerekmesidir. Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostatın buharlaştırılması işleminde aspirinin kesilmesine gerek yoktur ayrıca oral antikoagülanlarlın kesilmesi sorun yaratıyorsa bunlarda kesilmeden işlem yapılabilir.


Dezavantajları nelerdir?

En önemli dezavantajı patoloji örneği alınamamasıdır.Bu nedenle işlemden önce prostat kanseri mutlaka ekarte edilmelidir.


Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostat buharlatırılması işlemi için uygun hastalar kimlerdir?
Obstrüksiyon yapan prostatı olan her hasta
Cerrahi tedavi gereken tüm BPH hastaları
İdrar tıkanıklığı olan hastalar
İdrar kesesi boynunda veya üretrada daralma olan hastalar
Medikal veya diğer tedavilerin başarısız olduğu hastalar
Yaş sınırı yoktur.

Greenlight Lazer HPS cihazı ile prostat buharlatırılması işlemi hangi büyüklükte prostatlarda uygulanabilmektedir?
TURP denilen kapalı prostat ameliyatı genelde 60 grama kadar prostatlarda uygulanan bir yöntem iken daha büyük prostatlarda genelde açık ameliyat yapılır. Greenlight Lazer HPS cihazı ile yapılan prostat ameliyatlarında hem küçük hemde büyük prostatlar tedavi edilebilmektedir.